ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก 2560 วิชาภาษาไทยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ชุดที่1

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก 2560 วิชาภาษาไทยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ชุดที่1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก 2560 วิชาภาษาไทยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ชุดที่1

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบ ก.พ.ภาค ก 2560 วิชาภาษาไทยการใช้คำหรือกลุ่มคำ ชุดที่1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

แนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่1

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย, ภาษาต่างประเทศ | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ รวมข้อสอบภาค ก กพ ภาษาไทย (ข้อบกพร่องการใช้ภาษาแบบที่2ระดับ 3-4) ชุดที่4

By | ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ ข้อสอบ รวมข้อสอบภาค ก กพ ภาษาไทย (ข้อบกพร่องการใช้ภาษาแบบที่2ระดับ 3-4) ชุดที่4
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 5
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 4
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

เลือกทำข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาภาษาไทยปีอื่นๆ