ข้อสอบ ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2)

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที1

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป, ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) | No Comments
1

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที1
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

1

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที2

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป, ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที2
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที3

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป, ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที3
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More

ข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที4

By | Quiz, ก.พ., ข้าราชการ, กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป, ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) | No Comments

ทดสอบความรู้กับ แนวข้อสอบ กพ.ภาค ก วิชาความรู้ทั่วไป(5 อุปมาอุปไมยแบบที่2) ชุดที4
ทำข้อสอบกับ Star Plus City รู้ผลทันที เชิญทดสอบวัดความสามารถกันได้เลยค่ะ

Read More