ไขปริศนา สาเหตุของ ปรากฎการณ์ เดจาวู ?

By May 13, 2016
[sharethis]
มีคำตอบ
สาธารณะ

ประสบการณ์ เดจาวู แท้จริงแล้ว เกิดจากอะไรกันแน่?
 
เครดิตภาพ http://www.catdumb.com/dejavu-reason/
 

สาธารณะ

คำว่า  “เดจาวู”  เป็นภาษาฝรั่งเศส  ซึ่งถูกบันทึกขึ้นมาจากนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส  มีความหมายถึง  สิ่งที่เคยพบเห็นมาแล้ว  ซึ่งอาการของเดจาวู  จะมีความรู้สึกว่า  เหตุการณ์นั้นๆเคยประสบกับตัวเองมาแล้ว  แล้วมาเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้ง  โดยบางทีอาจคิดว่า  เกิดขึ้นในฝันหรือในอดีต  ซึ่งสร้างความไม่แน่ใจให้กับผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว  แต่ที่แน่ๆก็มีแค่อาการคุ้นๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น  เพราะอาการของเดจาวู  จะเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งเวลาที่ตื่น  เดจาวู   คือ ประสบการณ์ทางจิตที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุคน  ซึ่งอาจเป็นอดีตชาติ  อาจเป็นโลกขนาน  อาจเป็นเป็นพลังจิต  หรืออาจเป็นภาพลวงตาก็ได้  
            ดร.อาเทอร์ ฟังค์เฮาสเซอร์  เป็นนักวิชาการ  ได้กล่าวว่า  ควรเลิกใช้คำว่า   “เดจาวู”  ได้แล้ว  แต่ให้พูดเจาะจงไปเลยว่า  ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคือ  ประสบการณ์อะไร  ซึ่งมีประสบการณ์ย่อยๆ  3  แบบดังนี้
            – เดจา  เวกู  คือ  จะมีความรู้สึกเหมือน  เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อน  ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่   สิ่งของ  บุคคล  หรือคำพูด  รวมถึงกิริยาท่าทางของคนรอบข้างด้วย
            – เดจา ซองติ  คือ  เคยรู้สึกแบบนี้มาแล้ว  กล่าวคือ  เพียงแค่ความรู้สึก  เช่น  ได้ยินคนอื่นพูดคำนี้มาแล้ว   แต่จำไม่ได้ว่าที่ไหน  เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น
            – เดจา  วีชิต  คือ  เคยเยือนสถานที่นี้มาแล้ว  ซึ่งจะมีความรู้สึกคุ้นๆกับสถานที่นั้นๆ  และเหมือนเคยเข้ามาอยู่อาศัย  และคุ้นเคยกับสถานที่ดังกล่าว  ทั้งๆที่เพิ่งเคยมาครั้งแรก
            แต่อย่างไรก็ตาม  ไม่ว่าเดจาวูจะเกิดจากอะไร  หากคุณต้องประสบกับเหตุการณ์ดังกล่าว  ก็อย่าเครียดหรือคิดมากจนเกิดไป  เพราะความคิดมากอาจทำให้คุณเครียดและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณได้นะคะ  ควรทำตัวปกติ  เพราะถึงอย่างไรคุณก็ผ่านประสบการณืดังกล่าวนี้ไปได้แน่นอนค่ะ

#
สาธารณะ

             เดจาวู คือ อาการที่เราพบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง แล้วรู้สึกหรือจำได้ว่าเคยพบกับเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้ว ทั้งที่เหตุการณ์นั้นๆเพิ่งเคยเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก มีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายเกี่ยวกับ “เดจาวู” แต่ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่แน่ชัด
            ทฤษฎีอดีตชาติ เชื่อว่าเกิดจากประสบการณ์ที่หลงเหลือในความทรงจำที่เกิดขึ้นในอดีตชาติ แล้วย้อนกลับมาเกิดอีกในปัจจุบัน ทำให้รู้สึกว่าเคยเห็นมาก่อน
            ทฤษฎีพลังจิต เกิดจากการเจริญสมถะภาวนากสิน 3กอง(เตโชกสิน ,โอทากสิน และ อาโลกสิน) จนทำให้จิตและสมองเชื่อมกัน เกิดเป็น พลังทิพจักขุญาณ (ตาทิพย์)
            ทฤษฎีจักรวาลคู่ขนาน เป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์ กล่าวว่า เป็นการกระทำที่เราทำจริงๆ ในโลกคู่ขนาน คือ เป็นตัวเราในอีกโลกหนึ่งที่ได้กระทำขึ้น ในบางช่วงเวลาเกิดมีกระแสประสาทจูนกัน ทำให้เราได้รับรู้ถึงกระแสความคิดจากเราอีกโลกหนึ่งนั่นเอง
            ทฤษฎีทางการแพทย์ เกิดจากการผิดพลาดในการแปลข้อมูลของสมอง กล่าวคือ ภาพจากตาขวาส่งเข้าสมองซีกซ้าย ภาพจากตาซ้ายส่งเข้าสมองซีกขวา เมื่อสมองด้านใดด้านหนึ่งเกิดรับข้อมูลจากตาช้า ก็จะทำให้สมองแปลความหมายของภาพผิด คิดว่าเป็นภาพจากความทรงจำ ไม่ใช่ภาพที่เห็นในปัจจุบัน สำหรับทางการแพทย์ อาจถือว่าเรื่องที่ค่อนข้างอันตราย เนื่องจากอาจนำไปสู่อาการชัก จากโรคลมบ้าหมูได้

#

กรุณาเข้าระบบ หรือ สมัคร เพื่อส่งคำตอบ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน