บัตรเครดิต ใช้จ่ายอย่างไรให้ยืดเวลาจ่ายเงินได้สุดๆ

By June 10, 2016
สาธารณะ

จ่ายตรงตามเวลา ได้ทั้งเครดิต และได้ส่วนลดจากบัตรครับ แต่วินัยต้องดีมากๆนะครับ

#
สาธารณะ

วันสรุปยอด วันชำระบัตรเครดิตของทุกใบครับ

1.  ไทยพานิชย์ SCB (ปลอดดอกเบี้สูงสุด 51 วัน)
ปิดรอบวันที่ 5 ชำระเงินวันที่ 25
ปิดรอบวันที่ 9 ชำระเงินวันที่ 29
ปิดรอบวันที่ 11 ชำระเงินวันที่ 01
ปิดรอบวันที่ 16 ชำระเงินวันที่ 06
ปิดรอบวันที่ 18 ชำระเงินวันที่ 08
ปิดรอบวันที่ 23 ชำระเงินวันที่ 13
– หากวันปิดตรงวันหยุดจะปิดเร็วขึ้นให้ตรงวันทำการวันสุดท้าย
– หากวันจ่ายตรงวันหยุดจะจ่ายช้าลงให้ตรงวันทำการวันแรก
– เปลี่ยนได้ปีละสองครั้ง

2. กสิกรไทย KBANK (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน)
– หากสรุปยอดวันที่ 5 สามารถชำระไม่เกินภายในวันที่ 20
– หากสรุปยอดวันที่ 10 สามารถชำระภายไม่เกินในวันที่ 25
– หากสรุปยอดวันที่ 17 สามารถชำระภายในไม่เกินวันที่ 2
– หากสรุปยอดวันที่ 20 สามารถชำระภายในไม่เกินวันที่ 5
– หากสรุปยอดวันที่ 25 สามารถชำระภายในไม่เกินวันที่ 10
สำหรับวันที่ครบกำหนดชำระ (Due Date) นั้นจะมีระยะเวลา 15 วันหลังจากวันสรุปยอดบัญชี เช่น หากบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 5 ของเดือน วันครบกำหนดชำระจะคือวันที่ 20 ของทุกเดือน (ยกเว้นหากวันครบกำหนดชำระตรงกับวันเสาร์,วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ – วันครบกำหนดชำระจะเป็นวันทำการถัดไป)
*** กรณีเดือนใดมี 31 วัน วันชำระที่ข้ามเดือนมาอาจเร็วขึ้นหนึ่งวัน เช่น แทนที่ชำระวันที่ 10 ก็กลายเป็น 9 ได้ ***

3. ทหารไทย TMB (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน)
– ปิด 12 จ่าย 1-4
– วันจ่ายตรงวันหยุดก็ไม่เลื่อน
– เปลี่ยนไม่ได้

4. ซิตี้แบงค์ Citi (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน ยกเว้น Makro 55 วัน)
ยังไม่มีข้อมูลวันทั้งหมด รวมเอาจากสมาชิกด้านล่างคือ
– ตัด 13 จ่าย 28
– ตัด 17 จ่าย 6
– ตัด 25 จ่าย 9
– เปลี่ยนได้ปีละครั้ง

5. กรุงเทพ BBL (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน)
ยังไม่มีข้อมูลวันทั้งหมด รวมเอาจากสมาชิกด้านล่างคือ
– ตัด 10 จ่าย 25
– ตัด 22 จ่าย 6
– วันจ่ายตรงวันหยุดก็ไม่เลื่อน

6. ยูโอบี UOB (ปลอดดอกเบี้สูงสุด 55 วัน)
ยังไม่มีข้อมูลวันทั้งหมด รวมเอาจากสมาชิกด้านล่างคือ
– ตัด 7 จ่าย 31
– ตัด 15 จ่าย 1

7. กรุงศรี Krungsri (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน)
ยังไม่มีข้อมูลวันทั้งหมด รวมเอาจากสมาชิกด้านล่างคือ
– ตัด 2 จ่าย 22
– ตัด 5 จ่าย 25
– ตัด 9 จ่าย 29
– ตัด 10 จ่าย 30
– ตัด 12 จ่าย 1
– ตัด 18 จ่าย 7
– ตัดสิ้นเดือน จ่าย 20

CIMB ตัด 1 จ่าย 26 , BOC ตัด 27 จ่าย 18 , Thanachart ตัด 5 จ่าย 30 , SCBT ตัด 18 จ่าย 13

 กลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคาร Non-bank
1. KTC (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วัน)
* ตัด 17 จ่าย 1
* ตัด 21 จ่าย 5

2. Lotus (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน)
* ตัด 5 จ่าย 25
* ตัด 7 จ่าย 27
* ตัด 9 จ่าย 29
* ตัด 28 จ่าย 17-18

3. Hmpro
* ตัด 9 จ่าย 29
* ตัด 20 จ่าย 12

4. Firstchoice (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน)
* ตัด 1 จ่าย 21
* ตัด 15 จ่าย 4

5. Central
* ตัด 2 จ่าย 55
* ตัด 15 จ่าย 4-5
* ตัด 18 จ่าย 7-8
* ตัด 25 จ่าย 14
* ตัด 28 จ่าย 17-18

6. อิออน (ปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วัน)
* ตัด 10 จ่าย  2

#

กรุณาเข้าระบบ หรือ สมัคร เพื่อส่งคำตอบ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน