กู้เงิน แล้วเขาคิดดอกกว่ากฎหมาย ถ้าฟ้องศาลว่าคิดเกิน จะต้องใช้หนี้ไหม?

By May 12, 2016
สาธารณะ

  ตามกฎหมายการกู้ยืมเงิน ต้องมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปีครับ หากมีการใส่ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นโมฆะ แต่ต้องชำระเงินต้นคืน แต่ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย
ส่วนบางกรณีที่ เขียนในสัญญาว่าเกินกว่าตัวเลขที่ได้รับเงินจริง( แอบใส่ดอกเบี้ยรวมกับเงินต้น) ก็ถือว่าเป็นโมฆะเช่นกัน
  การกู้ยืม หากเข้าใจให้ดีแล้ว มีประโยชน์อย่างมากทั้ง ผู้กู้และผู้ให้กู้นะครับ เงินจะได้หมุนเวียนและสร้างประโยชน์ได้มาก

#

กรุณาเข้าระบบ หรือ สมัคร เพื่อส่งคำตอบ

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน